Transparència

Qui som i què fem?

 

Som una entitat sense ànim de lucre constituïda com associació amb el nom Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra.

Estem inscrits a la Guia d’Entitats de la Generalitat de Catalunya (núm. d'inscripció al registre 59586 - J / 1) i la normativa que ens és d’aplicació és la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquí pots consultar els nostres estatuts i la composició dels òrgans de govern.

 

Missió

La nostra missió principal és desenvolupar la campanya Casa nostra, casa vostra, que té com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a actuar definitivament davant la situació de l’anomenada “crisi migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra d’acollida, garantint la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones refugiades i migrants, i treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel dels moviments forçats de la població.

Per això, durem a terme diverses accions per animar la ciutadania a organitzar-se, mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud a les institucions.

 

Com ens financem?

 

Les fonts de finançament de la campanya Casa nostra, casa vostra són les aportacions, la venda de material de campanya i les entrades per al concert del Palau Sant Jordi.

 

 

 

A què destinem els diners?

Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop cobertes, tots els beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballin en temes de migració i refugi.

Un grup d’experts independent valorarà el procés de presentació, valoració i resolució de la convocatòria. En aquest web, es publicarà tota la informació rellevant sobre el procés.

 

 

Com publicarem els comptes?

 

Ens comprometem a una transparència total i, per això, publicarem la procedència i la gestió de tots els recursos de Casa nostra, casa vostra. Un cop acabada la campanya, farem en aquest web una rendició de comptes, amb tots els moviments de diners i els orígens i els destins de tots els fons.

 

 

Amb quins bancs treballem?

Tota l’operativa econòmica que depèn directament de Casa nostra, casa vostra es fa a través de comptes d’entitats de banca ètica, que garanteixen:

 - Que treballen a través de productes i serveis bancaris que faciliten un ús responsable i transparent dels diners.

 - Que només financen projectes i iniciatives amb valor afegit per a la societat.