Signa el manifest

Signa el manifest (a títol individual, Empresa o Entitat).

El format ha de ser el correcte segons el tipus (han de portar la lletra de manera obligatòria sense espais en blanc ni cap signe de puntuació).
Sobre la persona que signa:
El format ha de ser el correcte segons el tipus (han de portar la lletra de manera obligatòria sense espais en blanc ni cap signe de puntuació).

Signa el manifest perquè les nostres institucions
acullin a les persones refugiades